0

Malaikat...


Dan malaikat pun enggan menolehku
Dan malaikat pun pergi dariku

Kekosongan jiwaku meratap Dipermainkan malaikat

By: TheMilo - Malaikat
Read more